AMAKids Polska | Arytmetyka Mentalna™

Dlaczego powinieneś rozwijać jakość przywództwa swojego dziecka ?

Rozwój cech przywódczych u dzieci jest ważny dla kształtowania ich osobistego potencjału. We współczesnym świecie liderzy odgrywają wiodącą rolę społeczną, wykazując wysoki stopień kreatywnej samorealizacji.


JAK BYĆ LIDEREM?

Błędem jest myślenie, że każdy przywódca jest oczywiście dyrektorem, szefem lub prezesem firmy. Cechy przywódcze dziecka wpływające na jego pozycję społeczną i intelektualną są konieczne dla:
 • Osiągnięcia osobistych celów;
 • Kontroli emocji i działań;
 • Tworzenia poprawnego, uzasadnionego punktu widzenia itp.

ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ NA LIDERA W TRUDNYM MOMENCIE I CHCESZ WYSŁUCHAĆ OPINII LIDERA, PONIEWAŻ LIDER:


 • Jest charyzmatyczny;
 • Zachęca do działania;
 • Wykorzystuje kreatywność do osiągania celw;
 • Jest spójny, wszystko planuje w najdrobniejszych szczegółach
 • Jest moralnie stabilny;
 • Potrafi docenić ludzi.
Wszystkie zadatki i nawyki człowieka pochodzą z dzieciństwa. Oznacza to, że rozwój cech przywódczych dzieci musi rozpocząć się w młodym wieku.

JAK POMÓC DZIECKU STAĆ LIDEREM?


Program dydaktyczny centrum rozwoju dzieci AMAKids przyczynia się do kompleksowego tworzenia i wdrażania cech przywódczych dzieci w wieku 4 lat i starszych. Liderzy się nie rodzą – tylko stają się liderami. Unikalna metoda nauczania oparta na zasadach arytmetyki mentalnej pomoże to zweryfikować. W wyniku jednoczesnego stymulowania aktywności lewej i prawej półkuli mózgu dziecko rozwija się intelektualnie i estetycznie - omijając bariery edukacji akademickiej, które mogą przeszkadzać w tworzeniu potencjału twórczego.

DZIECKO - LIDER W PRZEDSZKOLU


Doświadczeni pedagodzy AMAKids wiedzą jak rozwijać zdolności przywódcze u dzieci w wieku przedszkolnym bez przechodzenia do płaszczyzny intelektualnego zniszczenia. Uczestnicy szkolenia przygotowawczego, a także członkowie wczesnych grup rozwojowych zwracają uwagę na:
 • Wysoki poziom wydajności;
 • Świadomą motywację do wiedzy;
 • Celowość;
 • Brak problemw z pamięcią, uwagą i logicznym myśleniem;
 • Dużą szybkość reakcji psychicznych;
 • Pewność siebie;
 • Wyraźne zainteresowanie czymś nowym.

DZIECKO - LIDER W SZKOLE

Szkoła jest miejscem, w którym cechy przywódcze dziecka zaczynają najaktywniej pokazywać się. W tym momencie osoba zaczyna rozumieć jak rozwijać umiejętności przywódcze. Błędem jest myślenie, że jeśli Twoje dziecko stanie się jednym z liderów wśród swoich kolegów z klasy, będzie pełnić tę rolę przez całe życie. Czasami zdarza się, że jednoznaczny przywódca jest jedną osobą, ale rządzi nim ktoś inny.
Twój uczeń może zostać liderem, jeśli posiada umiejętności organizacyjne oraz nie boi się wyrażać opinii i sprzeciwiać się nauczycielom. W tym przypadku będą go słuchać, a nawet się bać. Takie dziecko bez większego wysiłku może okazywać wpływ na wszystkie dzieci w klasie.
Przywódca szkoły musi być wspierany nie tylko przez kolegów z klasy, ale także przez nauczycieli wraz z rodzicami. W tym przypadku jego autorytet wzrośnie jeszcze bardziej i będzie chciał dalej się rozwijać.

GRY DLA DZIECI DO IDENTYFIKACJI LIDERA


 • „Zawsze pierwszy”. Ta gra jest zazwyczaj przeprowadzana z dużą grupą dzieci w klasie lub na obozie. Nauczyciel prosi o podniesienie się pewnej liczby dzieci (trzy, pięć, siedem). Jeśli dobrze się przyjrzysz, zauważysz, że dziecko lider zawsze powstanie niezależnie od liczby, o której mowa.
 • „Figura geometryczna”. Dzieci proszone są o trzymanie się za ręce oraz muszą stworzyć z ich ciał pewną figurę (okrąg, trójkąt, kwadrat). Dziecko lider z pewnością zacznie kierować procesem.
 • „Budowanie domu”. Dzieci mają za zadanie zbudować dom z improwizowanych środków. Dziecko o cechach przywódczych nie spieszy się z szukaniem patyków i koców. Zastanowi się jaki materiał należy zebrać, a następnie da wszystkim zadanie i zacznie zarządzać procesem.

ZWIĘKSZAJĄCE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI LIDERA Z POMOCĄ ARYTMETYKI MENTALNEJ


Czynniki decydujące o rozwoju cech przywódczych dzieci w wieku przedszkolnym i podstawowym są również autorytetem i standardem. „Trendsetter” w małej grupie społecznej to osoba, która wpływa na kształtowanie poglądów, zasad i działań swojego otoczenia. Dlatego należy zwrócić uwagę na moralne i emocjonalne środowisko, w którym dziecko rośnie i rozwija się.
Kształtowanie cech przywódczych dzieci uczęszczających na zajęcia w АМАKids odbywa się:
 • Zgodnie z programem autora, biorąc pod uwagę indywidualne cechy każdego dziecka;
 • W małych grupach wiekowych;
 • Pod kierunkiem i nadzorem doświadczonego instruktora;
 • W wyposażonej sali lekcyjnej;
 • W formie dialogu z przyjaciłmi i mentorami;
 • Z wykorzystaniem zaawansowanej bazy materiałów, kolorowej przejrzystości i najnowszych korzyści.
Rozwój dziecka
Made on
Tilda