AMAKids Polska | Arytmetyka Mentalna™

AMAKids Polska sponsorem AIESEC Polska

AMAKids Polska zostało sponsorem projektu AWARENESS CYCLE organizowanego przez AIESEC Polska.

AIESEC to jedna z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych not-for-profit. Założona została w 1948. W Polsce działa od lat 60. Prowadzona jest przez studentów i niedawnych absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem.

Poruszamy tematykę zrównoważonego rozwoju przyjętą przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.

Program AWARENESS CYCLE kierowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat i realizowany jest na terenie szkół i przedszkoli, zarówno państwowych jak i prywatnych. Tylko w maju i czerwcu zajęcia zostaną przeprowadzone w kilkudziesięciu placówkach szkolnych na terenie Dolnego Śląska i Podkarpacia.

Podczas warsztatów poruszamy tematykę zrównoważonego rozwoju przyjętą przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ, gdzie w szczególności

skupiamy się na problemach dotyczących:

1. Dobrej jakość edukacji

2. Działań w dziedzinie klimatu

3. Równość płci

4. Odpowiedzialnej konsumpcja i produkcji

Insight
Made on
Tilda