AMAKids Polska | Arytmetyka Mentalna™

5 powodów dla których powinieneś wybrać dla dziecka Arytmetyka Mentalna™

CO TO JEST ARYTMETYKA MENTALNA ™

Istnieją różne metody wspierające rozwój dziecka. Jedną z nich jest arytmetyka mentalna. Jest masa źródeł, z których można szczegółowo dowiedzieć się, czym jest arytmetyka mentalna, do czego jest ona potrzebna, jakie cele można dzięki niej osiągnąć. Specjaliści wśród głównych rezultatów wymieniają rozwój możliwości intelektualnych, kreatywności, a w stosunku do dzieci, które ukończyły kurs, przewidują nieograniczony potencjał. Jak wszystkie kursy, arytmetyka mentalna ma swoje plusy i minusy.
Metoda określana jest jako nowa tylko dlatego, że w charakterze zajęć uzupełniających
zaczęła być oferowana całkiem niedawno. Jej światowy staż liczony jest w tysiącleciach. Jak każda nowatorska praktyka, ma ona swoich sympatyków i przeciwników. Dlatego przed przystąpieniem do nauki, koniecznym jest poznanie zalet arytmetyki mentalnej dla dzieci.

PODSTAWY ARYTMETYKI MENTALNEJ

Arytmetyka mentalna jest unikatową metodą ustnego wykonywania szybkich obliczeń, która narodziła się w Chinach. W jej podstawie leżą ustne obliczenia na liczydle wyobrażonym. Abakus jest starożytnym liczydłem, które pojawiło się w Starożytnej Mezopotamii i Starożytnej Grecji.
Początkowo dziecko uczy się liczyć na samym liczydle, przesuwając koraliki obiema rękami. A już po kilku lekcjach przenosi obraz liczydła do swojej wyobraźni i wykonuje obliczenia mentalnie. Dzięki tej metodzie obie półkule mózgowe rozwijają się jednocześnie. Dziecko uczy się zarówno myślenia analitycznego, jak i twórczego. W rezultacie dzieci potrafią nie tylko błyskawicznie rozwiązywać trudne zadania arytmetyczne w myślach, ale także rozwija się u nich wyobraźnia, polepsza się pamięć, rozwija się koncentracja uwagi.

KIEDY NAJLEPIEJ ROZPOCZĄĆ NAUKĘ


Naukę w ramach kursu;Arytmetyki Mentalnej™ najlepiej rozpocząć w wieku 5 lat. Po pierwsze dlatego, że w tym wieku u dziecka rozwija się odpowiedzialność i samodzielność. Zaczyna ono rozumieć, w jakim celu musi się czegoś uczyć, może regulować swoje zachowanie.
Po drugie, pracę naszego mózgu determinuje nie liczba neuronów, a liczba połączeń między nimi. Takie połączenia nazywamy synapsami. I czym więcej synaps, tym aktywniej pracuje nasz mózg. Rzecz w tym, że mózg dziecka jest bardziej plastyczny, dlatego, że połączeń neuronowych jest u niego o wiele więcej, niż u dorosłych. Od drugiego miesiąca życia, co godzinę w mózgu malucha tworzy się około 15 000 000 synaps. Ten czas nazywany jest „nadprodukcją synaptyczną”. Okres zwiększenia liczby powiązań neuronowych kończy się około 2 roku życia. Jednakże w wieku 6 lat liczba ta się zmniejsza i obniża się aktywność mózgu.;Percepcja nowego, analizowanie materiału i uczenie się czegoś stają się dla mózgu trudniejsze.


ZNACZENIE ARYTMETYKI MENTALNEJ W KONTEKŚCIE NAUKI MATEMATYKI

Pozytywne strony lekcji arytmetyki mentalnej wynikają ze znakomitych rezultatów kursu:
  • dzieci potrafią szybko liczyć w pamięci;
  • potrafią łączyć kilka rodzajów działań (minimum dwa);
  • dzięki stymulacji motoryki małej aktywnie rozwijają się obie półkule mózgowe;
  • poprawiają się wyniki w nauce przedmiotów szkolnych;
  • trenowane są spryt i wyobraźnia, dlatego poprawia się zdolność rozwiązywania niestandardowych zadań.

W JAKI SPOSÓB PROWADZONE SĄ LEKCJE ARYTMETYKI MENTALNEJ

Zajęcia w Akademii rozwoju intelektualnego AMAKids odbywają się raz w tygodniu. Dzięki temu dzieci mogą z powodzeniem przyswajać materiał, nie przemęczając się. Treningi mają formę zabawy, dzięki czemu uczniowie nie nudzą się, lecz uczą z zainteresowaniem. Uczniowie dzieleni są na grupy wiekowe: młodsza (5-6 lat), średnia (7-10 lat) i starsza (11-16 lat). Maluchy pracują na 2 lekcjach po 35 minut, a starsze dzieci — na 2 lekcjach po 45 minut. Każda grupa liczy maksymalnie 10 osób. Dzięki małej liczebności grup, pedagog ma możliwość indywidualnego traktowania każdego ucznia.
Dzieci uczą się na podstawie opatentowanych podręczników. Są to unikatowe materiały, które posiada tylko AMAKids. Oprócz zajęć w Akademii, dziecko powinno codziennie odrabiać zadanie domowe na platformie online. W końcu praktyka czyni mistrza. Im więcej dziecko będzie pracować, tym lepsze będą jego wyniki.
Oceniając stosunek „za” i „przeciw” można śmiało powiedzieć, że arytmetyka mentalna dla dzieci – to pożytecznie zainwestowany czas i pieniądze. Ale intelekt można rozwijać również za pomocą innych zajęć. Rozwiązywanie krzyżówek, szachy, zabawy ze skomplikowanymi konstrukcjami również przyczyniają się do równoczesnego rozwoju obu półkul. Salomonowy wyrok zapadnie, gdy dokładnie poznasz problemy i potrzeby swojego dziecka.
Metody
Made on
Tilda