Kurs Arytmetyka mentalna

arytmetyka mentalna Mózg ludzki jest podzielony na dwie półkule, lewą i prawą. Badania pokazują, że chociaż kształt półkuli mózgowych jest podobny, pełnią one zupełnie różne funkcje. Lewa półkula jest odpowiedzialna za język, racjonalne rozumowanie, logikę i fakty. Prawa półkula ma zajmuje się przedmiotem myślenia (obraz, kształt), twórczym myśleniem oraz intuicją. Większość ludzi uważa, że funkcje lewej półkuli dominują nad funkcjami półkuli prawej. Jednak fizjolodzy i psycholodzy uważają, że potencjał prawej półkuli jest o wiele większy. Idealnym rozwiązaniem jest harmonijne używanie obydwu półkul.

Znany na całym świecie naukowiec i myśliciel Albert Einstein zaszokował społeczność naukową, kiedy przedstawił teorię względności. Okazało się, że jeśli prawa i lewa półkula mózgowa skutecznie ze sobą współdziałają, efekty mogą być oszałamiające.

Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu? To pytanie zadaje sobie każdy kochający rodzic.

Kurs Arytmetyka mentalna

Dziecko musi nauczyć się wydobywać z pamięci potrzebne informacje we właściwym momencie, umieć oceniać, analizować, wyciągać wnioski i osiągać swoje cele – co jest najważniejsze. Intelekt jest najskuteczniejszym narzędziem osiągania swoich celów.

Intelekt jest czymś bardziej znaczącym niż wiedza książkowa, umiejętność śpiewania, grania w szachy lub dobrego pisania sprawdzianów. Jest to zdolność do korzystania z posiadanej wiedzy. Intelekt efektywny jest zdolnością do maksymalnie skutecznego odbierania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy, zdolnością do działania tak, by osiągnąć swoje cele.

Kurs arytmetyki mentalnej jest nakierowany na rozwój zdolności intelektualnych. Dzieci budują fundament przyszłych sukcesów w uczeniu się oraz fundament rozwoju osobowości. Dzięki nauce według programu Arytmetyka mentalna dziecko potrafi podać sumę liczb pięciocyfrowych w ciągu kilku sekund, ale nie jest to jedyny rezultat.

Dzięki arytmetyce mentalnej rozwija się i doskonali:

  • koncentracja uwagi
  • pamięć fotograficzna
  • szybkość reakcji
  • pewność siebie
  • twórcze myślenie
  • słuch i spostrzegawczość
  • wyobraźnia
  • a w efekcie – sukcesy w nauce.

Na początku treningu praca polega na tym, że dziecko intensywnie uczy się wykorzystywać liczydło, czyli Soroban. Na wszystkich etapach treningu dziecko używa obu rąk do pracy z koralikami liczydła, stymulując tym pracę obu półkul mózgowych. Dzieci przyswajają wszystkie cztery typy działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Proces uczenia się staje skuteczniejszy, jeśli obydwie półkule są wykorzystywane w jednakowym stopniu. Podczas każdego treningu sukcesywnie osłabia się przywiązanie dziecka do liczydła, a stymulowana jest jego własna wyobraźnia. Dzięki temu już po kilku treningach dziecko będzie w stanie dokonać prostych obliczeń w myślach po prostu wyobrażając sobie Soroban i przesuwanie koralików (tzw. praca z wyimaginowanym liczydłem). Dziecko, które zajmuje się arytmetyką mentalną, zaczyna rozwiązywać zadanie matematyczne, postrzegając liczby w postaci obrazków, gdyż każdą konkretną liczbę dziecko będzie kojarzyć z pewnym położeniem koralików na liczydle.

Pracując z podręcznikiem, należy pamiętać, że nasze zajęcia nie są tylko uczeniem się. To przede wszystkim trening, co oznacza, że aby osiągnąć rezultaty, trzeba ćwiczyć regularnie (codziennie przez co najmniej 15 minut). W klasie dziecko otrzymuje niezbędną na każdym etapie wiedzę oraz poznaje kierunek, w którym będzie trenować samodzielnie w ciągu tygodnia. Młodsze dzieci obowiązkowo ćwiczą pod kontrolą rodziców, którzy sprawdzają poprawność wykonania zadania domowego. Starsze dzieci mogą ćwiczyć bez udziału rodziców, natomiast najlepiej wyznaczyć w harmonogramie dziecka trochę czasu na ćwiczenia i powiązać je z określoną porą dnia (na przykład przed kolacją). Zauważalne rezultaty oraz jednoczesne działanie obydwóch półkul mózgowych będzie można zauważyć już po 2–3 miesiącach regularnych ćwiczeń.

Zajęcia według tej innowacyjnej metody pomogą ujawnić niezwykłe zdolności każdego dziecka, rozwinąć kreatywność oraz umiejętność liczenia.