Arytmetyka mentalna w życiu codziennym

14.06.2016

Pedagodzy z całego świata, którzy prowadzą zajęcia z arytmetyki mentalnej, zauważają, że dzieci uczące się tego przedmiotu różnią się od swoich rówieśników. I te pozytywne różnice są widoczne u każdego dziecka na różnych etapach nauki. Przede wszystkim jest to wynikiem tego, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Jednak pod koniec kursu wszyscy uczniowie są już w stanie rozwiązywać skomplikowane zadania samodzielnie.

abakus

Wiele osób nie jest w stanie poradzić sobie w nieoczekiwanych i trudnych sytuacjach. Ale ludzie, którzy ukończyli kurs arytmetyki mentalnej, podejmują decyzje szybko i mogą skoncentrować się w różnych warunkach. Zdolność do szybkiego skupiania się jest bardzo ważna w naszych czasach. Zwłaszcza jeśli chodzi o sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Tacy ludzie szybko odzyskają równowagę w czasie wypadku, pożaru i innych sytuacji ekstremalnych i pomogą innym.

Dzieci, które ukończyły kurs, mają o wiele większe sukcesy w nauce przedmiotów szkolnych, i to bez wielkiego wysiłku. Jest to możliwe dzięki regularnym treningom mózgu. Wykonując ćwiczenia na logiczne myślenie dziecko, które miało złe rezultaty w szkole, podczas nauki w naszym Centrum uczy się rozwiązywać skomplikowane zadania logiczne i matematyczne i z czasem zaczyna wierzyć we własne siły.

Technika stosowana podczas nauki rozwija zdolność rozumienia sposobów rozwiązywania zadań zamiast ich zapamiętywania. Właśnie to jest treningiem możliwości mózgu.