Rozwój bez granic
+48 733 038 068
info@amakids.pl

REGULAMIN UCZESNICTWA W ZAJĘCIACH

Rules
1
Regulamin
Regulamin ten określa zasady szkolenia i zapewnia najlepszą jakość usług.
2
Regulamin
Aby przystąpić do zajęć, należy zapisać się na kurs w naszym Centrum albo na naszej stronie internetowej. Podczas kompletowania grupy administrator skontaktuje się z Państwem i poda datę i godzinę rozpoczęcia zajęć.
3
Regulamin
Płatność za zajęcia jest dokonywana miesięcznie.
4
Regulamin
Opłata za szkolenie jest dokonywana przez cały okres nauki za każdy pełny miesiąc kalendarzowy z góry.
5
Regulamin
Zajęcia odbywają się przez cały okres wybranego kursu zgodnie z planem.
6
Regulamin
W wypadku gdy dziecko opuściło zajęcie, opłata za zajęcia nie jest zwracana. Reklamacje nie są przyjmowane. Kierownictwo Centrum zastrzega sobie prawo do oferowania darmowych, indywidualnych zajęć dla dzieci, które opuściły lekcję z powodu choroby, w wypadku gdy rodzice (ustawowi przedstawiciele) zgłosili się do administracji oraz potwierdzili chorobę dziecka zaświadczeniem od instytucji medycznej lub od prywatnego lekarza.
7
Regulamin
Koszt szkolenia obejmuje niezbędne do zajęć akcesoria, materiały pomocnicze i informacyjne.
8
Regulamin
Prosimy o odbieranie dziecka po zajęciach nie później niż w momencie ukończenia zajęć, aby nie zakłócać funkcjonowania Centrum i planu następnych lekcji.
9
Regulamin
Dziecko musi regularnie chodzić na zajęcia i odrabiać zadania domowe. W wypadku nienależytego wykonania niniejszego punktu Centrum zastrzega sobie prawo do przedyskutowania z rodzicami dziecka możliwych sposobów poprawy jego wydajności, a także do zalecenia kontynuowania przez dziecko nauki w innej grupie, która ma odpowiedni poziom szkolenia.
10
Regulamin
Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad porządku publicznego i czystości w pomieszczeniach Centrum. Nie wolno przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.
11
Regulamin
W wypadku, gdy zasady odwiedzania zajęć nie są przestrzegane, Centrum zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o dalszej obecności klienta na zajęciach.
12
Regulamin
Podczas zajęć dzieci w klasie znajdują się bez rodziców.
13
Regulamin
Podczas zajęć w klasach należy zawsze wkładać obuwie na zmianę.
14
Regulamin
Rodzic (jego zastępca) zobowiązuje się do kontrolowania, aby dziecko przychodziło na zajęcia zdrowe, a także czyste i schludne.
15
Regulamin
Nie dopuszcza się do zajęć dzieci z chorobami zakaźnymi lub ich objawami, a także dzieci z pogorszonym ogólnym stanem zdrowia. Przy pierwszych oznakach choroby zakaźnej rodzice (przedstawiciele prawni) dziecka muszą zawiadomić Centrum albo nauczycieli o opuszczeniu zajęć przez dziecko.
16
Regulamin
Jeśli nauczyciel w trakcie zajęć zauważa objawy choroby u dziecka, jest on zobowiązany zawiadomić rodziców (przedstawiciela ustawowego), który musi jak najszybciej odebrać dziecko z centrum, nie czekając aż skończą się zajęcia.
17
Regulamin
Nie wolno przynosić do szkoły gum do żucia, cukierków, ciastek i innych przekąsek, jak również własnych zabawek.
18
Regulamin
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w Centrum. Klienci są odpowiedzialni za swoje rzeczy.
19
Regulamin
Płacąc za usługi, Klient automatycznie akceptuje zasady naszego Centrum i zobowiązuje się do ich wypełniania.
20
Regulamin
Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, żeby rezultaty dziecka po odwiedzaniu naszego ośrodka były widoczne, musi ono regularnie chodzić na zajęcia! Dziękujemy za uwagę i zrozumienie!
Dziękujemy za uwagę!
Abacus
Zajęcia próbne są za darmo
Dziś został zapisane 185